Rakennuttaminen

Rakennuttamisen toimiala tuottaa rakennuttamispalveluita Kymsotelle sekä omistajakunnille, jotka ovat vuokranneet kuntayhtymän omistamia tiloja. Palvelukonsepti käsittää rakennuttamisen organisoinnin ja johtamisen, johon kuuluvat projektin suunnittelu, ohjaus ja valvonta. Lisäksi huolehdimme eri vaiheissa suoritettavista hanketehtävistä ja toimeksiantajan edusta rakennushankkeessa.

Kastek Oy on toteuttanut lukemattoman määrän erityyppisiä pieniä korjaushankkeita, väistötiloja ja ARA-hankkeina ryhmäkoteja sosiaalipalveluille. Suurempia hankkeita on ollut Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan rakentaminen Kuusankosken Sairaalanmäelle sekä käynnissä oleva Kymenlaakson keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke, jossa Kastek Oy on mukana. Hankkeen rakennuttajana toimii Carea-Sairaalat Oy.

Kymenlaakson keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke on laajuudeltaan noin 65 000 brm2, joista noin 19 000 m2 on laajennusosaa. Laajennusosaan tulee sijoittumaan päivystyksen lisäksi leikkaussalit, synnytysosasto, tehovalvonta sekä välinehuolto. Kustannusarvio koko hankkeelle on noin 155 miljoonaa euroa ja se on tarkoitus toteuttaa vuosien 2017–2023 aikana.