Puhtaushuolto

Puhtaushuolto tuottaa tulosvastuullisena yksikkönä puhtaus-, ateria-, vuodehuolto-, vaatehuolto-, välinehuolto- , potilaskuljetus-,  ympäristö- ja jätehuolto- sekä erilaisia asiakaspalvelutehtäviä. Yksikössä työskentelee noin 200 sairaala- ja laitoshuoltajaa sekä kuusi palveluesimiestä palvelupäällikön lisäksi.             

Asiakkaitamme ovat terveyden- ja sosiaalialan tuotantoyksiköt. Puhtaushuollon tuottamien palvelujen avulla varmistetaan viihtyisä, puhdas, hygieeninen ja turvallinen hoitoympäristö potilaille sekä työympäristö henkilökunnalle. Sairaala- tai laitoshuoltajat sekä palveluesimiehet tekevät omavalvontaa varmistaakseen sovitun laatu- ja hygieniatason toteutumisen. Jokainen suorittaa oman työnsä laadunhallintaa kehittäen omaa toimintaa ja osaamista.